Termeni și condiții - Babylon Consult - Birou de traduceri autorizate și interpretariat 
Ro | Fr
+40 722 223010 info@babylonconsult.uk
Monday - Friday 09:00 - 18:00 EET
home > Termeni și condiții
insert_drive_file

Termeni și condiții

Notificare Legală
Citiți Politica noastră de Confidențialitate

Termeni de utilizare pentru aplicații

Module cookie
Citiți cu atenție acești Termeni și condiții înainte de a utiliza site-ul. Prin utilizarea acestui site, vă declarați consimțământul față de acești Termeni și Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, nu utilizați site-ul.
Site-ul este deținut și administrat de Babylon Consult SRL, o societate înființată sub incidența legilor din România, având sediul principal în România. Babylon Consult SRL menține site-ul pentru informarea dvs. personală. Nu ezitați să navigați pe site. Puteți descărca materialele afișate pe site în scopul utilizări personale necomerciale, numai la domiciliu, cu condiția să păstrați intacte toate notificările privind drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate. Cu toate acestea, nu puteți copia, reproduce, republica, încărca, posta, transmite sau distribui în nici un fel conținutul acestui site, inclusiv text, imagini, audio și video în scopuri publice sau comerciale, fără permisiunea scrisă a Babylon Consult SRL. Pentru serviciile oferite de Babylon Consult SRL pe inet.babylonconsult.ro, o entitate a Grupului Babylon Consult SRL poate acționa precum comerciant local pentru reprezentarea inet.babylonconsult.ro. Entitatea Babylon Consult Group care acționează în calitate de comerciant va fi clar menționată pe site-ul local inet.babylonconsult.ro.

Termeni și Condiții
1. Ar trebui să presupuneți că tot ceea ce vedeți sau citiți pe acest site este protejat de dreptul de autor, cu excepția cazului în care se specifică altfel și poate fi utilizat numai în conformitate cu acești Termeni și condiții. Babylon Consult SRL nu garantează și nu reprezintă faptul că utilizarea de către dumneavoastră a materialelor afișate pe acest site nu va încălca drepturile unor terțe părți care nu sunt deținute de către sau afiliate cu Babylon Consult SRL. Imaginile sunt fie proprietatea companiei Babylon Consult SRL, fie sunt folosite cu permisiune. Utilizarea acestor imagini de către dvs. sau de oricine altcineva autorizat de dvs. este interzisă, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres de acești Termeni și Condiții. Orice utilizare neautorizată a imaginilor poate încălca legile privind drepturile de autor, legile privind mărcile comerciale, legile privind confidențialitatea și publicitatea, regulamentele și statutele privind comunicarea.
2. Babylon Consult depune eforturi rezonabile pentru a include informații exacte și actualizate pe site. Cu toate acestea, Babylon Consult SRL nu oferă garanții sau declarații cu privire la exactitatea informațiilor. Babylon Consult SRL nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice erori sau omisiuni în conținutul acestui site.
3. În plus, utilizarea și navigarea pe acest site sunt făcute pe riscul dvs. Nici Babylon Consult SRL, nici orice altă parte implicată în crearea, producerea sau distribuirea site-ului nu este răspunzătoare pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, consecvente sau punitive, rezultate din accesarea sau utilizarea site-ului. Fără a limita cele de mai sus, tot ceea ce vă este prezentat pe site este furnizat "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU NEÎNCĂLCAREA DREPTULUI DE AUTOR. Rețineți că unele jurisdicții nu pot permite excluderea garanțiilor implicite, astfel încât este posibil ca unele dintre excluderile de mai sus să nu vi se aplice. Verificați legile locale pentru orice restricții sau limitări privind excluderea garanțiilor implicite. Babylon Consult SRL nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune sau viruși care ar putea să vă afecteze echipamentul informatic sau alte bunuri din cauza accesului dvs. la, utilizarea sau navigarea pe site sau descărcarea oricărui material, date, text, imagini, video sau audio de pe site.
4. Orice informație sau material pe care îl transmiteți site-ului prin poștă electronică sau în alt mod, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea, este și va fi tratat ca neconfidențial și fără drepturi intelectuale, dacă nu rezultă într-o comandă de serviciu, estimare comercială sau dacă face parte dintr-o comandă curentă pentru servicii sau un contract existent și valabil. Orice transmiteți sau postați poate fi utilizat de Babylon Consult SRL sau de afiliații săi în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare și postare. În plus, Babylon Consult SRL este liberă să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în orice comunicare pe care o trimiteți site-ului pentru orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor care utilizează astfel de informații, mai puțin cele care provin din surse cu care avem contract de confidențialitate și/sau neconcurență.
5. Mărcile comerciale și logo-urile afișate pe site, sunt mărci comerciale ale Grupului Babylon Consult. Nimic din conținutul site-ului nu trebuie interpretat ca o permisiune, drept implicit, renegare sau orice altceva, licență sau drept de utilizare a oricărei mărci comerciale afișate pe site fără permisiunea scrisă a Grupului Babylon Consult sau a unei terțe părți care poate deține mărcile comerciale afișate pe site. În ceea ce privește utilizarea mărcilor comerciale, consultați Politica Babylon Consult.
6. Grupul Babylon Consult nu a revizuit toate site-urile legate prin link-uri de site-ul nostru și nu este responsabil pentru conținutul paginilor din afara site-ului sau a oricăror alte site-uri legate de acesta. Conectarea dvs. la orice alte pagini din afara site-ului sau alte site-uri, se face pe propriul risc.
7. Acest site poate conține link-uri către alte site-uri web exploatate de terțe părți, altele decât Grupul Babylon Consult. Astfel de link-uri sunt oferite doar pentru confortul dumneavoastră. Grupul Babylon Consult nu controlează astfel de site-uri web și nu este responsabil pentru conținutul lor. Faptul că acest site conține link-uri către alte site-uri nu înseamnă că Grupul Babylon Consult aprobă, susține sau recomandă aceste site-uri și nici nu implică nicio asociere cu operatorii lor. Grupul Babylon Consult își declină orice garanție, expresă sau implicită, cu privire la exactitatea, legalitatea, fiabilitatea sau validitatea oricărui conținut de pe orice alt site și își declină orice responsabilitate pentru orice pierdere, vătămare, revendicare, răspundere sau daune de orice fel care rezultă din orice site-urile terță parte sau conținutul acestora, accesate direct sau indirect prin intermediul link-urilor din acest site.
8. Grupul Babylon Consult poate revizui oricând acești Termeni și Condiții prin actualizarea acestei postări. Sunteți obligat(ă) prin orice astfel de revizuiri și, prin urmare, trebuie să vizitați periodic această pagină pentru a revizui Termenii și Condițiile actuale la care sunteți obligat (ă).